Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Power-led knippert

De Power-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Zodra u de FRITZ!Box verbindt met de DSL-aansluiting, brengt de FRITZ!Box een verbinding tot stand met de centrale van de DSL-aanbieder. Dit kan tot 10 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de Power-led en blijft branden zodra de DSL-verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je de volgende problemen oplossen:

 • De Power-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken.
 • De FRITZ!Box kan geen DSL-verbinding tot stand brengen.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt dan de volgende foutmelding weergegeven:

 • "DSL not responding (no DSL synchronization)"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Als behalve de melding "DSL not responding" ook de melding "DSL is available (DSL synchronization exists with [...] kbit/s)" wordt weergegeven, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding.

2 Controleren of de DSL-aansluiting wordt ondersteund.

3 DSL-standaard selecteren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Interference Resistance" ("Line Settings"). Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Geef bij "Annex Settings" aan of je FRITZ!Box is aangesloten op een DSL-aansluiting met Annex A of Annex B.

  Opmerking:In Duitsland wordt altijd Annex B gebruikt, in andere landen bijna altijd Annex A. Vraag bij je DSL-provider na welke standaard moet worden gebruikt op jouw aansluiting.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Storingsongevoeligheid terugzetten

Stel de storingsongevoeligheid ("Interference Resistance") in op "maximum performance", omdat op sommige DSL-aansluitingen anders geen DSL-verbinding tot stand kan worden gebracht:

Opmerking:De storingsongevoeligheid van de DSL-verbinding mag alleen worden aangepast bij incidentele storingen van de DSL-verbinding.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Interference Resistance" ("Line Settings"). Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op de link "Reset setting".
  • De storingsongevoeligheid wordt nu automatisch ingesteld op "maximum performance".

5 DSL-aansluiting en bekabeling controleren met DSL-kabeltest

DSL-kabeltest uitvoeren

Links "Contents" en dan "FRITZ!Box Support"
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box linksonder op "Contents" en vervolgens op "FRITZ!Box Support".
 2. Klik op de link "DSL line test".
 3. Koppel de DSL-kabel los van de FRITZ!Box.
 4. Klik op de knop "Calibrate" en start de kalibratie door op "OK" te klikken.
 5. Sluit de DSL-kabel opnieuw aan op de FRITZ!Box zodra de kalibratie is voltooid.
 6. Klik op de knop "Measure" en vervolgens op "OK" om de test van de DSL-lijn te starten.
 7. Voer de maatregelen uit van de sectie die bij het testresultaat past.

Kabeltest meldt: "DSL cable defective or not inserted"

 1. Sluit de FRITZ!Box met een andere DSL-kabel (bijvoorbeeld van een andere DSL-modem) aan op de DSL-aansluiting.
  • Als je de FRITZ!Box gebruikt op een DSL-aansluiting met een extra telefoonaansluiting (analoog of ISDN):
   1. Trek de DSL-/telefoonkabel uit de DSL-aansluiting van de splitter en uit de FRITZ!Box.
   2. Sluit de FRITZ!Box met de meegeleverde netwerkkabel aan op de met "DSL" gekenmerkte bus van de DSL-splitter.
 2. Als de Power-led na maximaal 10 minuten blijft branden, is de voorheen gebruikte DSL-kabel defect en moet worden vervangen.
  • Opmerking:DSL-kabels kun je kopen in de speciaalzaak of bij ons bestellen via e-mail op zubehoer@avm.de of telefonisch onder +49 (0)30 39004415 (ma.-vr. 9:00-17:00). Met behulp van de handleiding Toewijzing van kabels, adapters en poorten kunnen DSL-kabels ook zelf worden gemaakt.

Kabeltest meldt: "Error in on-site wiring"

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Verzeker je ervan dat de FRITZ!Box op de juiste wijze is verbonden met de DSL-aansluiting. Uitgebreide informatie vind je in de korte handleiding die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

Kabeltest meldt: "Error with provider"

 1. Of: Test of een andere DSL-modem op je DSL-aansluiting werkt.
  • Of: Test of de FRITZ!Box op een andere DSL-aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, bijvoorbeeld bij de buren.

   Opmerking:Verbind de FRITZ!Box alleen met de DSL-aansluiting en de stroomvoorziening. De DSL-verbinding is tot stand gebracht als de Power-led na uiterlijk 10 minuten brandt.

 2. Als ook een andere DSL-modem niet werkt op je aansluiting of als de FRITZ!Box op een andere aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, is er een storing op je DSL-aansluiting. Neem contact op met je DSL-provider en laat je DSL-aansluiting controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!

6 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente DSL-techniek die wordt gebruikt in de DSL-centrales van de DSL-providers: