Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Met QR-code wordt geen Wi-Fi-verbinding met FRITZ!Box tot stand gebracht

Nadat de QR-code voor het Wi-Fi-netwerk, die aan de aan de achterkant van de FRITZ!Box of op de servicekaart FRITZ! Notice staat, is gescand, brengt de smartphone of tablet geen Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box tot stand. Op het apparaat wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Geen verbinding mogelijk met netwerk [...]"
 • "Controleer de verbinding en probeer het nog een keer"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Wi-Fi-netwerk inschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de WLAN-led van de FRITZ!Box niet brandt:

 1. Druk kort op de WLAN-toets van de FRITZ!Box om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen. Als je de toetsblokkering in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld:
  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
  3. Klik op "Instellingen Wi-Fi-kanalen aanpassen" ("Instellingen draadloze kanalen aanpassen").
  4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in.
  5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

2 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Voer deze stappen uit met een ander apparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box:

Belangrijk:Als je met geen enkel apparaat toegang kunt krijgen tot de FRITZ!Box, ga dan te werk zoals wordt uitgelegd in de handleiding FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend.

MAC-adresfilter uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid").
 3. Klik op "Wi-Fi-toegang beperken".
 4. Schakel de optie "Alle nieuwe Wi-Fi-apparaten toelaten" in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Klik op "Meer instellingen voor het Wi-Fi-netwerk" en schakel de optie "Verschillende namen voor de Wi-Fi-netwerken op 2,4 en 5 GHz" ("Verschillende benaming van de draadloze netwerken op 2,4 en 5 GHz") uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je Wi-Fi-apparaten naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 4. Klik op "Meer informatie over het Wi-Fi-netwerk" en schakel de optie "Naam van het Wi-Fi-netwerk verbergen" uit. Daardoor voorkom je dat sommige Wi-Fi-apparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en maak je het voor de FRITZ!Box mogelijk je Wi-Fi-apparaten in het Mesh-netwerk optimaal aan te sturen ("Mesh Wi-Fi steering").
 5. Als je de naam van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, verwijder dan alle speciale tekens uit de naam van he Wi-Fi-netwerk. Gebruik alleen letters (maar géén ä, ö, ü, ß), cijfers en spaties, omdat sommige Wi-Fi-apparaten niet alle door de FRITZ!Box toegestane speciale tekens ondersteunen.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan. Als de Wi-Fi-apparaten alleen met het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk met een andere naam verbonden waren, moet de Wi-Fi-verbinding vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

3 Geldige QR-code scannen

De QR-code op het typeplaatje bevat de Wi-Fi-toegangsgegevens die de FRITZ!Box bij levering heeft (fabrieksinstellingen). Als de Wi-Fi-toegangsgevens zijn gewijzigd, krijg je in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box een geldige QR-code:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Scan de QR-code rechtstreeks op je scherm of klik op "Infoblad afdrukken" om de QR-code voor het scannen af te drukken.