Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Met QR-code wordt geen Wi-Fi-verbinding met FRITZ!Box tot stand gebracht

Nadat de QR-code voor het Wi-Fi-netwerk, die aan de achterzijde van de FRITZ!Box of op de servicekaart FRITZ! Notice staat, is gescand, brengt de smartphone of tablet geen Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box tot stand. Op het apparaat wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Geen verbinding mogelijk met netwerk [...]"
 • "Controleer de verbinding en probeer het nog een keer"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Wi-Fi-netwerk inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de WLAN-led van de FRITZ!Box niet brandt:

 1. Druk kort op de WLAN-toets van de FRITZ!Box om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen. Als je de toetsblokkering in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld:
  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
  3. Klik op "Adjusting the Wi-Fi Channel Settings".
  4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Voer deze maatregelen uit met een ander apparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box:

Belangrijk:Als je met geen enkel apparaat toegang kunt krijgen tot de FRITZ!Box, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend.

MAC-adresfilter uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Security".
 3. Klik op "Restrict Access to Wi-Fi".
 4. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 3. Klik op "Additional Settings for the Wi-Fi Network" en schakel de optie "Different names for the Wi-Fi networks on 2.4 and 5 GHz" uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je draadloze netwerkapparaten naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 4. Klik op "More Information on the Wi-Fi Network" en schakel de optie "Hide name of the Wi-Fi network" uit. Daardoor voorkom je dat sommige draadloze netwerkapparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en maak je het voor de FRITZ!Box mogelijk je draadloze netwerkapparaten in het Mesh-netwerk optimaal aan te sturen ("Mesh Wi-Fi steering").
 5. Als je de naam van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, verwijder dan alle speciale tekens uit de naam van he Wi-Fi-netwerk. Gebruik alleen letters (maar géén ä, ö, ü, ß), cijfers en spaties, omdat sommige draadloze netwerkapparaten niet alle door de FRITZ!Box toegestane speciale tekens ondersteunen.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de draadloze netwerkapparaten alleen met het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk met een andere naam verbonden waren, moet de Wi-Fi-verbinding vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

3 Geldige QR-code scannen

De QR-code op het typeplaatje bevat de Wi-Fi-toegangsgegevens die de FRITZ!Box bij levering heeft (fabrieksinstellingen). Als de Wi-Fi-toegangsgevens zijn gewijzigd, krijg je in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box een geldige QR-code:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 3. Scan de QR-code rechtstreeks op je scherm of klik op "Print Info Sheet" om de QR-code voor het scannen af te drukken.