Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Groepsschakeling voor FRITZ!DECT-stopcontact configureren

Je kunt meerdere slimme stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, of de slimme stopcontacten van een FRITZ!Powerline-apparaat, samenvoegen tot een groep en zo gemakkelijk tegelijk schakelen. Een groep die bestaat uit meerdere slimme stopcontacten kun je dan automatisch volgens een tijdschema of temperatuurafhankelijk schakelen. Desgewenst kun je een groep waarvoor een tijdschakeling is geconfigureerd ook handmatig in- en uitschakelen.
Daarnaast kun je ook een zogenaamde "master" instellen als hoofdschakelaar die een hele groep schakelt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden/beperkingen

 • Bij een groep met stopcontacten waarvoor een temperatuurafhankelijke schakeling is geconfigureerd, is het niet mogelijk om de groep of een enkel apparaat van de groep handmatig te schakelen.

1 Groep aanmaken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen" of op "Groepen en templates".
 3. Klik op de knop "Groep aanmaken".
 4. Selecteer de apparaatgroep in kwestie.
 5. Geef de groep een naam en selecteer de apparaten die je samen in de groep wilt schakelen.
 6. Klik op "Voltooid" of op "Volgende" ("Verder") om de instellingen op te slaan. De groep wordt aangemaakt.

2 Groep schakelen

Slimme stopcontacten die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch via een "master" schakelen, of desgewenst ook handmatig:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen" of op "Groepen en templates".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Groepsschakelaar" voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 4. Selecteer bij "Automatische schakeling" de optie "Groep automatisch schakelen" en configureer gewenste schakeltijden.
 5. Klik op "Toepassen" of op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een van je smarthomeapparaten definiëren als zogenaamde "master". Wanneer deze automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle andere apparaten geschakeld die zijn toegewezen aan de groep van de "master". De "master" hoeft niet te zijn opgenomen in de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen" of op "Groepen en templates".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "master" wilt configureren.
 4. Schakel bij "Automatische schakeling" de optie "Groep via een smarthomeapparaat schakelen" in en selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Smarthomeapparaat" het apparaat dat je als de "master" wilt gebruiken.
 5. Klik op "Toepassen" of op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep handmatig schakelen

Als je een groep waarvoor je ook een automatische tijdschakeling hebt geconfigureerd handmatig schakelt, is de handmatige schakeling geldig tot het volgende automatische schakelmoment in werking treedt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Bediening".
 3. Klik bij de groep op de aan-uitschakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep in het thuisnetwerk en onderweg vanuit het internet schakelen en aansturen.