Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Webbrowser meldt onveilige verbinding met de FRITZ!Box

Als er wordt geprobeerd om de gebruikersinterface van de FRITZ!Box via de MyFRITZ!App te openen, geeft de webbrowser een van de volgende meldingen weer:

  • "Je verbinding is niet privé" (Google Chrome)
  • "Je verbinding is niet privé" (Microsoft Edge)
  • "Uw verbinding is niet beveiligd" (Mozilla Firefox)
  • "Deze verbinding is niet privé" (Apple Safari)

De meldingen worden of in de adresbalk van de webbrowser weergegeven of in de webbrowser zelf. Raadpleeg de aanwijzingen in de betreffende sectie.

1 Webbrowser geeft niet beveiligde verbinding aan

Als de webbrowser de verbinding met de FRITZ!Box in de adresbalk weergeeft als "niet beveiligd" of een rooddoorgestreept slot weergeeft:

Chromemelding "Niet privé"

De webbrowser kenmerkt verbindingen met websites die niet of gedeeltelijk zijn versleuteld, als onveilig, omdat op dergelijke websites ingevoerde gegevens kunnen worden onderschept door derden. Omdat de gebruikersinterface van je FRITZ!Box binnen het thuisnetwerk wordt geopend, en hierbij geen gegevens worden verstuurd via internet, kun je de melding negeren.

2 Webbrowser waarschuwt voor onbekend certificaat

Als de webbrowser een certificaatwaarschuwing weergeeft in plaats van de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Chrome-melding "Je verbinding is niet privé"

Tijdens het tot stand brengen van een versleutelde HTTPS-verbinding controleert de webbrowser het beveiligingscertificaat van de website. Omdat het individuele beveiligingscertificaat van de FRITZ!Box niet bekend is bij derden die dergelijke certificaten uitgeven, kenmerkt de webbrowser de HTTPS-verbinding met de FRITZ!Box als onveilig.

Je kunt de certificaatwaarschuwing van de webbrowser vermijden door het certificaat van letsencrypt.org te gebruiken.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
  2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
  3. Schakel de optie "Use certificate from letsencrypt.org (recommended)" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.