Aanbevelen:
Vraagbaak

Crossband repeating: een belangrijke functie

Als je de AVM-productvergelijking bekijkt, zie je dat nieuwere FRITZ!Repeater zoals FRITZ!Repeater 3000 en 1200 de functie "crossband repeating" ondersteunen. Wat is dit voor functie en waarom is deze belangrijk voor snelle gegevensuitwisseling in het thuisnetwerk?

Even een stapje terug: Sameband repeating

Repeaters ontvangen het Wi-Fi-signaal van de FRITZ!Box en zenden dit uit om het ontvangstbereik te vergroten. Dit proces wordt in vakjargon "repeating" genoemd ("herhaling" van het signaal). De FRITZ!Box en de client (bijvoorbeeld een smartphone, tablet of notebook) wisselen gegevens uit en de repeater dient als schakelcentrale.

Bij oudere apparaten vond de gegevensoverdacht uitsluitend plaats via de 2,4-GHz-band. Sinds de invoering van Wi-Fi 5 kun je ook kiezen voor de 5-GHz-band. Bij deze banden gaat het om frequentiebereiken die door routers, repeaters en clients worden gebruikt. Een voorbeeld: als de FRITZ!Box en repeater alleen de 2,4-GHz-band ondersteunen, vindt de repeating alleen op deze band plaats. Dit wordt "sameband repeating" genoemd.

Crossband repeating

Aan de andere kant hebt je crossband repeating. Als de router en de repeater beide banden ondersteunen, zijn deze apparaten ook altijd via beide banden met elkaar verbonden. Doordat de uitwisseling parallel plaatsvindt, wordt de overdracht versneld. De afzonderlijke clients zijn met de repeater verbonden via de 2,4-GHz- of 5-GHz-band, maar profiteren van de crossband-communicatie met de FRITZ!Box.

Geen snelheidsverlies

Bij sameband repeating worden datapakketten eerst door de repeater ontvangen en vervolgens doorgestuurd. Dit leidt tot een halvering van de snelheid en een grotere reikwijdte. Maar als de gegevens bij de overdracht van band wisselen, treedt er geen snelheidsverlies op. Dit is mogelijk doordat bij het wisselen van band de twee processen verzenden en ontvangen parallel plaatsvinden. Bij sameband repeating vinden deze processen na elkaar plaats. Voor de snelle communicatie in het thuisnetwerk is crossband repeating daarom een troef.

Intelligente bandkeuze

AVM gaat met de nieuwe repeaters nog een stapje verder, doordat deze apparaten gebruikmaken van de zo genoemde "intelligent crossband repeating", het zelfstandig kiezen van de band die voor de overdracht het beste geschikt is. In de praktijk ziet dat er als volgt uit: de repeater maakt voor elke aangemelde client een keuze en stuurt de gegevens via de gekozen band door. Bij gebruik van Wi-Fi 5 stuurt de repeater een 5-GHz-client via deze band naar de box door (sameband), terwijl een 2,4-GHz-client van band wisselt en de weg via de 5-GHz-route vervolgt (crossband).

Omgekeerd werkt dit natuurlijk ook: als de router alleen de 2,4-GHz-band kan gebruiken, dan wordt via deze band ook met de repeater gecommuniceerd. Daar worden de gegevens naar de 5-GHz-band geleid, die ze naar de juiste clients brengt.