Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Groepsschakeling voor smarthomeapparaten configureren

Je kunt meerdere smarthomeapparaten samenvoegen tot een groep en zo gemakkelijk tegelijk schakelen en aansturen. Een groep die bestaat uit meerdere slimme stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je dan automatisch volgens een tijdschema of temperatuurafhankelijk schakelen. Desgewenst kun je een groep waarvoor een tijdschakeling is geconfigureerd ook handmatig in- en uitschakelen.
Daarnaast kun je ook een zogenaamde "master" definiëren als schakelgenerator, die een hele groep schakelt.

Je kunt ook radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 302 en ledlampen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 500, in groepen organiseren en zo bijvoorbeeld gemakkelijk meerdere radiatorthermostaten in dezelfde ruimte tegelijk aansturen.

Opmerking:Deze handleiding heeft betrekking op FRITZ!OS 7.50 of nieuwer. Onder een oudere FRITZ!OS-versie kan de configuratie afwijken of is de functie mogelijk niet beschikbaar. De FRITZ!OS-versie vind je in de gebruikersinterface op de pagina "Overview".

Voorwaarden/beperkingen

 • Bij een groep met stopcontacten waarvoor een temperatuurafhankelijke schakeling is geconfigureerd, is het niet mogelijk om de groep of een enkel apparaat van de groep te schakelen.

1 Groep aanmaken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Devices and Groups".
 3. Klik op de knop "Create Group".
 4. Selecteer de apparaatgroep in kwestie.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer de apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op "Next".
 7. Geef de groep een naam en klik op "Finished". De groep wordt aangemaakt.

2 Groep met slimme stopcontacten of ledlampen schakelen

Slimme stopcontacten en ledlampen die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch via een "Master" schakelen, of desgewenst ook handmatig:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Devices and Groups".
 3. Klik bij de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren op de knop (Bewerken).
 4. Schakel bij "Automatic Switching" de optie "Switching a Group Automatically" in en configureer gewenste schakeltijden.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een van je smarthomeapparaten definiëren als zogenaamde "master". Wanneer deze automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle andere apparaten geschakeld die zijn toegewezen aan de groep van de "master". De "master" hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Devices and Groups".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 4. Schakel bij "Automatic Switching" de optie "Switch a group via a Smart Home device ("Master")" in en selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Smart Home Device" het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Groep handmatig schakelen

Als je een groep waarvoor je ook een automatische tijdschakeling hebt geconfigureerd handmatig schakelt, is de handmatige schakeling geldig tot het volgende automatische schakelmoment in werking treedt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Operation".
 3. Klik bij de groep op de aan-uitschakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep ook handmatig schakelen met een FRITZ!Fon (menu "Home Network > Smart Home") en via een FRITZ!DECT-schakelaar, of in het thuisnetwerk en vanuit het internet met FRITZ!App Smart Home. Als je je slimme stopcontacten en ledlampen in templates organiseert, kun je deze ook samenvoegen in een Scenario en/of automatisch schakelen via een routine.

3 Groep met radiatorthermostaten aansturen

Radiatorthermostaten die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch of desgewenst ook handmatig aansturen:

Groepen met radiatorthermostaten automatisch bedienen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Devices and Groups".
 3. Klik bij de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren op de knop (Bewerken).
 4. Configureer de gewenste tijd- en vakantieschakeling.
 5. Bepaal onder "Heating ended" in welke periode niet moet worden verwarmd.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Groepen met radiatorthermostaten handmatig bedienen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Operation".
 3. Klik bij de groep op plus of min om de temperatuur van de groep te wijzigen.

  Opmerking:Je kunt de groep met radiatorthermostaten ook handmatig schakelen met een FRITZ!Fon (menu "Home Network > Smart Home"), met FRITZ!DECT 440 of in het thuisnetwerk en vanuit het internet met MyFRITZ!App.
  Je kunt ook gemakkelijk bij een enkele radiatorthermostaat in de groep de temperatuur wijzigen. De gewenste temperatuurswijziging wordt dan automatisch doorgegeven aan alle radiatorthermostaten in de groep.
  Als je je radiatorthermostaten in templates organiseert, kun je deze ook samenvoegen in een Scenario en/of automatisch schakelen via een routine.