Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Power-led van de FRITZ!Box knippert

De Power-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Uw FRITZ!Box brengt een verbinding met het mobiele netwerk tot stand zodra u uw simkaart hebt geplaatst en de pincode in de FRITZ!Box gebruikersinterface hebt ingevoerd. Dit kan tot 2 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de Power/Mobile-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je het volgende probleem oplossen:

 • De Power/Mobile-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken en je krijgt geen toegang tot het internet.

Daarbij wordt in de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box mogelijk een of meer van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Er is geen LTE-netwerk binnen het bereik gevonden."
 • "LTE-verbinding kan niet tot stand worden gebracht.
  Oorzaak: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

De stappen van de volgende handleiding zijn alleen noodzakelijk als de fout meteen optrad na een FRITZ!OS-update:

2 Lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Internetverbinding".
 4. Als de FRITZ!Box aangeeft dat de verbinding met het mobiele netwerk af en toe tot stand wordt gebracht en telkens weer wordt verbroken, voer dan de stappen uit van de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatig verbreken van de verbinding met het mobiele netwerk.

3 Simkaart controleren

Een verkeerd geplaatste, beschadigde of verkeerde simkaart blijft vaak onopgemerkt. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Druk kort op de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.
 2. Controleer of dit de simkaart in het formaat mini-SIM (25 × 15 × 0,76 mm) is die je hebt ontvangen van je mobiele provider en of de contactpunten erop onbeschadigd zijn.

  Belangrijk:Micro- of nanosimkaarten die al uit de combi-simkaart zijn gedrukt en in een simkaarthouder zijn geplaatst, mogen niet worden gebruikt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

  • Als het niet de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobiele provider of de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd, neem dan contact op met je provider.
  • Als het de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobiele provider en de contactpunten ervan zijn onbeschadigd:
  1. Plaats de simkaart in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden.
  2. Schuif de simkaart in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt. De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.
   Simkaart plaatsen

4 FRITZ!Box instellen

Roaming inschakelen

Voer deze stap alleen uit als je de FRITZ!Box in het buitenland gebruikt (dus bijvoorbeeld met een Nederlandse simkaart in Italië) en je mobiele provider daar het mobiele netwerk van een andere provider gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Schakel de optie "Roaming toestaan" in.

  LET OP!Door roaming in te schakelen kunnen er extra kosten ontstaan. Informatie over roaming en de mogelijke kosten krijg je van je mobiele provider.

 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Frequentieband selecteren

Afhankelijk van je mobiele provider kan het op verschillende locaties noodzakelijk zijn, de frequentieband handmatig in de FRITZ!Box te configureren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke mobiele provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Schakel bij "LTE-frequentieband" de optie "Handmatig" in, schakel alle frequentiebanden uit, behalve "2,6 GHz / band 7(FDD)".
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de FRITZ!Box een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "LTE-informatie".
  2. Klik op het tabblad "Mobiel netwerk".
  3. Controleer welke snelheid wordt aangegeven op de regel "Gegevenssnelheid".
 6. Herhaal stappen 2 - 5 met de frequentiebanden "1,8 GHz / band 3 (FDD)" en "800 MHz / band 20 (FDD)" en gebruik de frequentieband waarin de FRITZ!Box de hoogste gegevenssnelheid bereikt.

5 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente techniek voor het mobiele netwerk, die wordt gebruikt in de radiocellen van mobiele providers:

6 Mobiele antennes controleren

Fouten bij het aansluiten van de mobiele antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de mobiele antennes juist zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide mobiele antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de antennes geen contact met de FRITZ!Box maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde mobiele antennes juist zijn vastgeschroefd op de antennebussen van de FRITZ!Box.
 3. Verwissel de mobiele antennes die zijn aangesloten op de twee antennebussen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen.
 4. Als je een buitenantenne gebruikt, test dan of je een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kunt brengen als je een andere buitenantenne gebruikt of een andere antennekabel. Als de verbinding dan tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box binnenshuis in het dekkingsgebied van je mobiele provider gebruikt, test dan of het mogelijk is om de verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen met de meegeleverde antennes.

7 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale plaats voor de FRITZ!Box bepalen en de mobiele antennes optimaal uitrichten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Ontvangst".
 4. Klik op de knop "Uitlijnhulp starten".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.

   Belangrijk:Als je de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank plaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
  4. Lijn de antennes van de FRITZ!Box indien mogelijk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar uit. Plaats bijvoorbeeld een antenne verticaal en de andere horizontaal.

8 Buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand (dekking buitenshuis) van het dekkingsgebied van je mobiele provider, zijn de mobiele antennes binnenshuis mogelijk niet voldoende om een verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen. Verhoog in dit geval het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box door een buitenantenne te gebruiken, bijvoorbeeld op het dak of balkon):

Opmerking:Of je op jouw locatie buitenshuis dekking hebt in het dekkingsgebied van je mobiele provider, kun je navragen bij je provider.