Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Power-led van de FRITZ!Box knippert

De Power-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Zodra je de FRITZ!Box verbindt met de DSL-aansluiting, brengt de FRITZ!Box een verbinding tot stand met de centrale van de DSL-provider. Dit kan tot 10 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de Power/DSL-led en blijft branden zodra de DSL-verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je de volgende problemen oplossen:

 • De Power/DSL-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken.
 • De FRITZ!Box brengt geen DSL-verbinding tot stand.

In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box staat dan de volgende foutmelding:

 • "DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie)"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

De stappen van de volgende handleiding zijn alleen noodzakelijk als de fout meteen optrad na een FRITZ!OS-update:

2 Lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Als daar behalve de melding "DSL antwoordt niet" ook "DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie met [...] kbit/s)" staat, voer dan de stappen uit van de handleiding FRITZ!Box meldt dat de DSL-verbinding regelmatig wordt verbroken.

3 Controleren of de DSL-aansluiting wordt ondersteund.

De FRITZ!Box ondersteunt alle in Duitsland gebruikelijke DSL-aansluitingen. De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box buiten Duitsland gebruikt:

4 DSL-standaard selecteren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Lijninstellingen" ("Kabelinstellingen").
 4. Klik op "Instellingen storingsongevoeligheid" om alle instellingen weer te geven.
 5. Geef bij "Annexinstellingen" aan of je FRITZ!Box is aangesloten op een DSL-aansluiting met Annex A of Annex B. Als "Annexinstellingen" niet wordt weergegeven, ondersteunt de FRITZ!Box alleen Annex B.

  Opmerking:In Duitsland wordt altijd Annex B gebruikt, in andere landen bijna altijd Annex A. Vraag bij je DSL-provider na welke standaard moet worden gebruikt op jouw aansluiting.

  Belangrijk:Alleen de FRITZ!Box 7530 AX Edition International met het AVM-artikelnummer 2000 2944 kan op alle DSL-aansluitingen worden gebruikt. Modellen met andere AVM-artikelnummers ondersteunen Annex A of Annex M niet.

 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

5 DSL-aansluiting en bekabeling controleren met DSL-kabeltest

DSL-lijntest uitvoeren

Links "Hulp en info" en dan "FRITZ!Box support"
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box linksonder op "Hulp en info" en vervolgens onderaan op "FRITZ!Box support".
 2. Klik op de link "DSL-lijntest" ("DSL-kabeltest").
 3. Koppel de DSL-kabel los van de FRITZ!Box.
 4. Klik op de knop "Kalibreren" en start de kalibratie door op "OK" te klikken.
 5. Sluit de DSL-kabel opnieuw aan op de FRITZ!Box zodra de kalibratie is voltooid.
 6. Klik op de knop "Meten" en vervolgens op "OK" om de test van de DSL-lijn te starten.
 7. Voer de stappen uit van de sectie die bij het testresultaat past.

Lijntest meldt: "DSL-kabel defect of niet ingestoken"

 1. Sluit de FRITZ!Box met een andere DSL-kabel (bijvoorbeeld van een andere DSL-modem) aan op de met "F" gekenmerkte bus van de TAE-contactdoos.
 2. Als de Power/DSL-led na 10 minuten blijft branden, is de voorheen gebruikte DSL-kabel defect en moet worden vervangen.

  Opmerking:DSL-kabels kun je kopen in de speciaalzaak of bij ons bestellen via e-mail op zubehoer@avm.de of telefonisch onder +49 (0)30 39004415 (ma.-vr. 9:00-17:00). Met behulp van de handleiding Toewijzing van kabels, adapters en poorten kunnen DSL-kabels ook zelf worden gemaakt.

Kabeltest meldt: "Fout in de bekabeling in huis"

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Steek de DSL-kabel in de bus "DSL"van de FRITZ!Box en in de met een "F" gekenmerkte bus van de TAE-contactdoos of in de DSL-aansluiting.
  Afb.: FRITZ!Box aansluiten op een DSL-aansluiting in Duitsland (links) en in andere landen (rechts)

Lijntest meldt: "Fout bij de provider"

 1. Óf: Test of een andere DSL-modem op je DSL-aansluiting werkt.
  • Óf: Test of de FRITZ!Box op een andere DSL-aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, bijvoorbeeld bij de buren.

   Opmerking:Verbind de FRITZ!Box alleen met de DSL-aansluiting en het elektriciteitsnet. De DSL-verbinding is tot stand gebracht als de Power/DSL-led na uiterlijk 10 minuten blijft branden.

 2. Als ook een andere DSL-modem niet werkt op je aansluiting of als de FRITZ!Box op een andere aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, is er een storing op je DSL-aansluiting. Neem contact op met je DSL-provider en laat je DSL-aansluiting controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!

6 Andere DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In een enkel geval (bijvoorbeeld DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een DSL-verbinding tot stand kan brengen met bepaalde DSL-versies. Test daarom de meest recente en de vorige DSL-versie:

Meest recente FRITZ!OS gebruiken

De DSL-versie maakt deel uit van FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de huidige DSL-versie gebruikt:

Vorige DSL-versie gebruiken

Als het probleem optreedt met de recente DSL-versie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de DSL-versie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Lijninstellingen" ("Kabelinstellingen").
 4. Klik op "Instellingen storingsongevoeligheid" om alle instellingen weer te geven.
 5. Schakel de optie "Vorige DSL-versie gebruiken" in.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 7. De FRITZ!Box schakelt nu de vorige DSL-versie in en start vervolgens opnieuw op. Het opnieuw opstarten duurt ca. twee minuten.

7 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel deze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Óf: Test of een andere DSL-modem op je DSL-aansluiting werkt.
  • Óf: Test of de FRITZ!Box op een andere DSL-aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, bijvoorbeeld bij de buren.

   Opmerking:Verbind de FRITZ!Box alleen met de DSL-aansluiting en het elektriciteitsnet. De DSL-verbinding is tot stand gebracht als de Power/DSL-led na uiterlijk 10 minuten blijft branden.

 2. Als ook een andere DSL-modem niet werkt op je aansluiting of als de FRITZ!Box op een andere aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, is er een storing op je DSL-aansluiting. Neem contact op met je DSL-provider en laat je DSL-aansluiting controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!